Μαυράκειος σχολή

Στην νότια είσοδο του χωριού είναι χτισμένη η Μαυράκειος σχολή. Είναι δωρεά του Ιωάννη Μαυράκου του Ηλία ο οποίος έφυγε ως μετανάστης στην Αμερική σε ηλικία 18 ετών. Σκοπός του δωρητή ήταν να ιδρύσει στο Ελληνικό επαγγελματική βιοτεχνική σχολή αμερικανικού τύπου με σκοπό την εκπαίδευση νέων επί διαφόρων πρακτικών επαγγελμάτων. Ολοκληρώθηκε το 1969 και είναι πλήρως εξοπλισμένη διαθέτουσα εκτός των αιθουσών διδασκαλίας και των βοηθητικών χώρων, αίθουσα εκδηλώσεων, πολλά γραφεία, βιβλιοθήκη και χώρους αθλοπαιδιών. Δυστυχώς ο θάνατος του δωρητή αλλά και του γιου του καθώς και η μετανάστευση των νέων στη δεκαετία του 70 συνετέλεσαν στο να μην εκπληρώσει η σχολή τους στόχους για τους οποίους ιδρύθηκε. Επί κάποια έτη λειτούργησε ως γυμνάσιο Ελληνικού και το 1990 η κοινότητα λόγω του δυσβάστακτου προϋπολογισμού συντήρησης και μπροστά στον κίνδυνο καταστροφής της παραχώρησε τη χρήση της στη ΔΕΗ για εκπαίδευση στελεχών της. Το κτίριο ανακαινίσθηκε πάλι και τοποθετήθηκε κεραμοσκεπή. Μετά τη σύσταση του δήμου Τρικολώνων ο δήμος διεκδικεί την επιστροφή του οικήματος στην τοπική κοινωνία στην οποία άλλωστε και ανήκει.