Σχολείο

Info

Επιλέξτε τον χώρο που θέλετε να περιηγηθείτε εικονικά και πλοηγηθείτε με  τα κουμπιά, το ποντίκι ή την οθόνη αφής σας!

Ήδη από το 1915, η κοινότητα Ελληνικού είχε αγοράσει το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται το σχολείο με σκοπό την ανέγερση εκπαιδευτήριου. Το 1930 το θέμα ανακίνησε ο Επιθεωρητής δημ. σχολείων Πετρόπουλος, και μετά από συζήτηση με τους κατοίκους αποφασίστηκε να ανεγερθεί κρατικό διδακτήριο με τη συνδρομή του κράτους, της κοινότητας αλλά και εράνους. Για την κατασκευή του σχολείου συνέβαλαν με εισφορές κάτοικοι του Ελληνικού και απόδημοι στην Αμερική συντοπίτες τους, ενώ οι οικογένειες του Ελληνικού συνεισέφεραν και με προσωπική χειρονακτική εργασία. Το συνολικό κόστος του σχολείου ανήλθε στις 297.00 δραχμές. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1932 και ολοκληρώθηκε χάρη στην προσπάθεια του δάσκαλου Θ. Παπαγεωργίου και του Γ. Σακελλαρόπουλου.

Από το 1860 που ιδρύθηκε το σχολείο της κοινότητας Ελληνικού μέχρι το 1906 λειτουργούσε με 50 ως και 80 μαθητές, ενώ στη συνέχεια ο αριθμός των μαθητών αυξήθηκε σταθερά και το σχολείο έφτασε το 1936 να έχει 153 μαθητές. Η αύξηση των μαθητών διατηρήθηκε έως και το 1947-1948, ενώ στη συνέχεια ο αριθμός των μαθητών σταδιακά ελαττωνόταν, ενώ στις μέρες μας το σχολείο παραμένει κλειστό.

Το Σεπτέμβριο του 1963 άρχισε να λειτουργεί τριτάξιο Γυμνάσιο. Η λειτουργία του σταμάτησε το 1999. Στο γυμνάσιο αυτό δεν πήγαν παιδιά μόνο από το Ελληνικό αλλά τα πρώτα χρόνια έρχονταν παιδιά και από τα γύρω χωριά, τα παιδιά αυτά μαζί με τους καθηγητές που έμεναν στο χωριό, έδωσαν στο χωριό μας ζωντάνια και κίνηση. Από το γυμνάσιο αυτό αποφοίτησαν μαθητές που αργότερα διακρίθηκαν στις επιστήμες, τα γράμματα, το εμπόριο. Ανάμεσα στους μαθητές όλων των χωριών αναπτύχθηκαν σχέσεις φιλίας που κρατάνε μέχρι σήμερα. Το ίδιο έχει γίνει και με τους καθηγητές μας που από διάφορα σημεία της πατρίδος ήρθαν να διδάξουν στο γυμνάσιο του χωριού μας.

Φωτογραφικό Υλικό