Νέα

Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης κινδύνου με αναλάμπων φανό στις κύριες εισόδους του Χωριού μας!

1Σήμερα, Τετάρτη 30 Απριλίου 2014, τοποθετήθηκαν δύο πινακίδες σήμανσης κινδύνου στις κύριες εισόδους του χωριού μας, για την διαφύλαξη της ασφάλειας των πεζών στο χωριό μας.

Πιο συγκεκριμένα οι πινακίδες αυτές τοποθετήθηκαν λίγο πριν την έναρξη της κατοικημένης περιοχής και απευθύνονται στους εισερχόμενους οδηγούς στο χωριό μας, ώστε να ελαττώσουν την ταχύτητα διέλευσης, εφιστώντας τους την προσοχή για τους πεζούς.

Οι πινακίδες αυτές συνοδεύονται από αυτόνομο σύστημα προειδοποιητικού φωτισμού, που αποτελείται από φωτοβολταϊκό πάνελ και μπαταρία. Το σύστημα αυτό είναι φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς είναι ενεργειακά αυτόνομο και δεν απαιτεί σύνδεση με το σύστημα της ΔΕΗ.
Επιπλέον, το σύστημα αυτό είναι φιλικό και προς τον οδηγό, λόγω των αισθητήρων φωτεινότητας τους οποίους διαθέτει, ώστε τις βραδυνές ώρες η φωτεινότητα του φανού να είναι μειωμένη και να μην διαταράσσει την ορατότητα του διερχόμενου οδηγού.

Τέλος, τις επόμενες ημέρες θα τοποθετηθεί και άλλη μία προειδοποιητική πινακίδα στην είσοδο του χωρίου μας για όσους οδηγούς προέρχονται από την περιοχή του Λούσιου ποταμού, ώστε η προστασία των πεζών που κινούνται στο χωριό μας και ιδίως των παιδιών μας να γίνει πληρέστερη με σεβασμό παράλληλα στο περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.